APLIKACJA DOSTĘPNA!

APLIKACJA DOSTĘPNA!

APLIKACJA NIE DOSTĘPNA!

JEŚLI MASZ KŁOPOT Z INSTALACJĄ PRZEZ GOOGLE PLAY, ISTNIEJE INNY SPOSÓB.

Instalacja uproszczona:

1 - Pobierz plik 'main.1.com.sony.novarama.invizimalsna.obb' na urządzenie, na którym chcesz zainstalować aplikację.

2 - Pobierz na swoje urządzenie aplikację''Invizipedia-release.apk' desde el dispositivo móvil donde se quiera instalar la aplicación.

3 - Po pobraniu obu plików, w zapełnionych paskach pobierania, wybierz archiwum Invizipedia-release.apk, aby rozpocząć instalację. System zapyta o pozwolenie. Zgódź się i zainstaluj aplikację.

4 - Po zainstalowaniu aplikacji, wyszukaj ją w menu aplikacji i wybierz ją, by z niej korzystać. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, aplikacja uruchomi się bez problemu.

Instalacja zaawansowana:

2 - Skopiuj oba pobrane pliki do głównego katalogu urządzenia. To ważne, by oba pliki zostały właściwie przekopiowane do katalogu głównego.

3 - Wyszukaj “Invizipedia-release.apk” przy użyciu narzędzia do zarządzania plikami (np. ASTRO File Manager), aby rozpocząć instalację. System zapyta o pozwolenie. Zgódź się i zainstaluj aplikację.

4 - Po zainstalowaniu aplikacji, wyszukaj ją w menu aplikacji i wybierz ją, by z niej korzystać. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, aplikacja uruchomi się bez problemu.